ตารางเรียนและกิจกรรม

ตารางเรียน

9 วัน 8 คืน พวกเราทำอะไรกันบ้าง?
(คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดเต็ม)

อธิบายตารางเรียน
 1. นักเรียนแบ่งเป็น 4 Level
  • Level 1 P. 5-6
  • Level 2 M. 1-2
  • Level 3 M. 3-4
  • Level 4 M. 5-6
 2. Staff : Teacher 1 คน และTA 2 คน/ Class (นักเรียน Class ละไม่เกิน 15 คน)
 3. รายละเอียดเกี่ยวกับตารางเรียน
 • English Class / Ellis Lab
  • ** Material : TextBook, Games , VDO
 • Activities
  • Activities เริ่มตั้งแต่ 15:00-17:00 น.
  • นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้คนละ 1 Activities โดยระบุได้ในใบสมัคร และเลือกเปลี่ยนได้ในวันลงทะเบียน
  • ทุกกิจกรรมเรียนเป็นภาษาอังกฤษ
  • นักเรียนสามารถเตรียมอุปกรณ์การทำกิจกรรมมาได้เองจากบ้าน เช่น อุปกรณ์กีฬา เครื่องดนตรี ไม้ถัก Knitting ฯลฯ
  • มี Activity ให้เลือกดังต่อไปนี้ Soccer, Badminton, Table tennis, Basketball, Tennis, Drawing, Chess, Knitting, Thai Classical Music, Singing
 • Evening Activities : มีทั้งหมด 4 ครั้ง จะให้นักเรียนทำกิจกรรม Creative Drama แบ่งกลุ่มตาม Class ( 6 กลุ่ม/กลุ่มละ 25คน)
  • ครั้งที่ 1 แบ่งกลุ่ม ให้นักเรียนคิดชื่อกลุ่ม ท่า Present ประจ ากลุ่ม และพล็อตเรื่อง เพื่อจะแสดงละคร
  • ครั้งที่ 2 เขียนบท และซ้อมการแสดง โดยมี Teacher/TA ประจ ากลุ่มช่วยดูแล
  • ครั้งที่ 3 ซ้อมการแสดงและเตรียมอุปกรณ์ในการแสดง
  • ครั้งที่ 4 Prepare for talent Show : ซ้อมใหญ่
  • **Talent Show : แสดงผลงานละครของแต่ละกลุ่ม ในวัน Farewell party : Memory Night
 • Farewell Party : Memory Night
  • Talent Show
  • มอบรางวัล The Best Teacher
  • มอบรางวัลขวัญใจประจำ Camp ให้นักเรียนที่ได้รับการโหวตจากเพื่อนๆ
 • Confer Certificate
  • ตัวแทนนักเรียนกล่าวสุนทรพจน์
  • Teachers กล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียน
หมายเหตุ

*นักเรียนจะได้รับ Diary ประจ าตัว เพื่อไว้เขียนบันทึกกิจกรรมระหว่างอยู่ Camp และบันทึกชื่อ-ที่อยู่ ของเพื่อนร่วม Camp และ Staff

**จะมีการโหวด ขวัญใจ English Camp โดยให้ทุกคนเขียนชื่อและ Class ของเพื่อนที่ประทับใจที่สุด ส่งมาให้ Staff เพื่อคัดขวัญใจ English Camp 3 คนสุดท้าย มาแสดงแนะนำตัวและแสดงความสามารถพิเศษในงาน Farewell Party : Memory Night เพื่อเฟ้นหาที่ 1 ซึ่งจะได้รับรางวัลเป็นคอร์สเรียน Admission จาก L@C

*** จะมีการโหวด The Best Teacher โดยนักเรียนเขียนชื่อ Teacher ที่ชื่นชอบที่สุดส่งให้ Staff เพื่อตัดสินและมอบรางวัลให้ The Best Teacher ในงาน Farewell Party : Memory Night


เนื้อหาการสอน

ทางค่ายได้แบ่งเนื้อหาการสอนแยกไปตามระดับชั้นเรียนเพื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียนมากที่สุด โดยสามารถ
ดูรายละเอียดเนื้อหาการสอนทั้งหมด (Content for English Camp) ได้ที่ Download ไฟล์เนื้อหา (pdf)

เนื้อหา Level 1 ชั้น ป.5-6 (คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปใหญ่)

เนื้อหา Level 2 ชั้น ม.1-2 (คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปใหญ่)

เนื้อหา Level 3 ชั้น ม.3-4 (คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปใหญ่)

เนื้อหา Level 4 ชั้น ม.5-6 (คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปใหญ่)


สิ่งของ / อุปกรณ์ ที่ต้องนำมา สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรม วันเสาร์ที่ 9 – วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2554