สถานที่เรียน

มหาวิทยาลัยชินวัตร (Shinawatra University) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนของประเทศไทยที่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบนานาชาติ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2542

ในปี พ.ศ. 2539 มหาวิทยาลัยชินวัตรมีจุดเริ่มต้นมาจากความคิดริเริ่มของ พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร และ ศาสตราจารย์ ดร. ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ ที่จะก่อตั้งมหาวิทยาลัยเอกชน เพื่อช่วยสนับสนุนการพัฒนาภายในประเทศและภูมิภาคใกล้เคียงบวกกับความคิดที่ จะพัฒนารูปแบบของ มหาวิทยาลัยให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ ดร. สุนทร บุญญาธิการ จวบจนกระทั่งปี พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยจึงอนุญาตให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยชินวัตรขึ้น

มหาวิทยาลัยชินวัตร เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ที่มุ่งเน้นการศึกษาค้นคว้า เพื่อให้ได้มาซึ่งการเรียนการสอนที่ยอดเยี่ยม การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ความเป็นผู้นำ การจัดการ ความเป็นนักลงทุน ไปพร้อมๆ กับมาตรฐานจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับสูง


สิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียน
  • ห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอนในสาขาต่างๆมากมาย เช่น Sound Lab สำหรับการฝึกการออกเสียงและสนทนาภาษาอังกฤษ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์วิทยาศาสตร์อันทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นทางเคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งติดตั้งอุปกรณ์ระบบดิจิตอลและชิ้นส่วนไมโครคอมพิวเตอร์ และ Operating Systems and Networking Lab ที่เป็นศูนย์รวม IT
  • Language Center ตั้งอยู่ใจกลางมหาวิทยาลัย ปัจจุบันมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือให้นักศึกษาพัฒนาความสามารถทางการสื่อสารภาษาอังกฤษ
  • หอสมุด มีหนังสือ นิตยสาร และบทความที่ทันสมัยกว่า 10,000 เล่ม ให้บริการ นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเชื่อมต่ออนไลน์เพื่ออ่านหนังสือและสิ่งพิมพ์ อื่นๆเป็นจำนวนหลายพันเล่มได้ตลอด 24 ชั่วโมง
  • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พร้อมระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย และยังให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
  • ศูนย์กีฬา ที่มีอุปกรณ์กีฬาทันสมัยครบครัน
  • ศูนย์บริการสำหรับของหาย ถึงแม้ว่าทางมหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบในกรณีนักศึกษาทำของหาย แต่ก็ได้จัดตั้ง Lost and Found Office ขึ้น หากทรัพย์สินของนักศึกษาสูญหาย สามารถแจ้งได้ที่ สำนักทะเบียน บริเวณชั้นล่าง อาคารวิชาการ หรือพบของที่ไม่มีเจ้าของก็สามารถนำมาไว้ที่นี่ได้เช่นกัน
  • โรงอาหารของมหาวิทยาลัยเปิดให้บริการจำหน่ายอาหารเกือบตลอดทั้งวันในช่วง เปิดภาคเรียน แต่ในช่วงที่โรงอาหารปิด นักศึกษาก็สามาถหาซื้ออาหารกล่อง หรืออาหารสำเร็จรูป ได้ที่ร้านมินิมาร์ทภายในมหาวิทยาลัย หรือห้องอาหารภายนในหอพัก
  • หอพักนักศึกษา ทางมหาวิทยาลัยจัดให้มีหอพักสำหรับนักศึกษาทุกคนที่ศึกษาที่ปทุมธานี ซึ่งปัจจุบันมีอาคารหอพัก 5 ชั้น 2 อาคาร ตั้งอยู่ไม่ไกลจากอาคารหลักๆในมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาใช้เวลาเดินมาเรียนเพียง 6-7 นาทีเท่านั้น ห้องพักจะมีให้เลือก 3 แบบคือ ห้องเดี่ยว ห้องคู่ และห้อง 3 คน โดยทุกห้องจะมีโทรศัพท์ ระบบเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ ตู้เย็น และเครื่องทำน้ำอุ่น และในบริเวณใกล้เคียงหอพัก ก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เช่น สถานที่เล่นกีฬา ร้านซัก-รีด และคลีนิกที่มีพยาบาลประจำตลอด 24 ชั่วโมง นอกเหนือจากนี้ที่หอ 2 ยังมีร้านเสริมสวย ห้องอาหาร และครัว ด้วย